Ars dictaminis

Epistolaire kunst gepresenteerd in de vorm van brief modellen (bv. van Cicero, Plinius, enz.), waarop een schrijver een beroep kon doen. Omdat het vaak erg moeilijk bleek concrete situaties na te volgen, stelde men vanaf de vroege middeleeuwen collecties van formules (zgn. formulieren) op, vaak ten behoeve van specifieke beroepen (kanselarijen, notariaten). De invloed van de artes dictaminis aan het einde van de middeleeuwen was dubbel: taalzuivering en neiging tot gekunstelde stijl.