Aversio

(Lat. afwending; Gr. synoniem metabasis = over-stap, m.n. van het ene onderwerp naar het andere). Literaire en retorische techniek die erin bestaat dat de schrijver of spreker zich afwendt: 1. van zichzelf (hij laat dan zogezegd iemand anders spreken: sermocinatio), 2. van zijn onderwerp (hij last dan een uitweiding in: digressio) of 3. van zijn publiek (hij richt zich dan tot afwezige of levenloze dingen: apostrofe). Als hij zweert bij iets dat afwezig is, dan spreekt men van obsecratio (Lat. bezwering) of obtestatio (Lat. eed).