Abecedarium

(Lat. het ABC, alfabet; vandaar ook ABC-boek). Bijzondere vorm van acrostichon, t.w. een gedicht waarvan de beginletters van verzen of strofen samen het alfabet vormen. Abecedaria waren vanaf de zeventiende eeuw populaire leesleerboeken voor kinderen. Sommige waren zelfs meertalig: Hebreeuws, Grieks, Latijn en Duits. De tekst van een bekend Nederlands ABC-boek voor kinderen (ook hanenboek genoemd) luidt:

            A is een aapje dat eet uit zijn poot

            B is een bakker die bakt voor ons brood

            C is Charlotte die drinkt chocolaat

            D is een dame die danst op de straat

Literatuur: S. Le Men, ‘L’ordre des abécédaires’ in A.-M. Christin (red.) Écritures II, 1985. J. ter Linden e.a. (red.), Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden, 1995.