Abele spelen

 

 

Naam gegeven aan vier Middelnederlandse toneelspelen van het einde van de veertiende eeuw (Esmoreit, Gloriant, Vanden winter ende vanden somer en Lanseloet van Denemarken), die in het zgn. Hulthemse handschrift zijn bewaard. Inhoudelijk dramatiseren zij de hoofse minne. Formeel zijn deze toneelspelen zeer eenvoudig van structuur. Zij werden wellicht aangeduid met de term ‘abel’ (Lat. habilis: bekwaam, fijn, vernuftig, kunstig) om ze te onderscheiden van de boertige sotterni

ënen ( kyk SOTTERNIE) in hetzelfde handschrift opgenomen. Vemeldenswaard is wel dat dit soort wereldlijke spelen elders in West-Europa ontbreekt.

Literatuur:  L. van Kammen (inleiding en tekstuitgave), De abele spelen, 1964.  A. Dabrowka, ‘Die Textüberlieferung der Abele Spelen und der Sotternien’ in Neerlandica Wratislaviensia, 1989, pp. 7-46. G. Komrij (bewerking), De abele spelen, 1989.