Altaargedicht

Bijzondere toepassing van het figuurgedicht of carmen figuratum, m.n. een gedicht waarvan de woorden, regels en strofen grafisch zo geschikt zijn dat ze in hun geheel een altaar voorstellen. Het bekendste voorbeeld is George Herberts ‘The Altar’ (1633).