Antimetrie

(Gr. anti = tegen; metron = maat ; vandaar tegen de maat in). Afwijking van de versmaat in een metrisch vers (over- of onderbeklemtoning) om een bepaald effect te bereiken.

Bv.      Onachterhaalbre Tijd, wiens heten honger graag

            Verslokt, verslindt, verteert al wat er sterk mag lijken

            En keert, en wendt, en stort Státen en Koninkrijken;

            Voor iedereen te snel, hoe valdij mij zo traag?         (Hooft, ‘Gezwinde Grijsaard’, 1610)