Arte mayor/menor

Spaanse term voor twee types van versvormen. De arte mayor is aanvankelijk een achtlettergrepig, later een twaalflettergrepig vers, aangewend in strofen van acht regels. De regels bestaande uit twaalf lettergrepen hebben een cesuur na de zesde lettergreep. De klemtoon ligt op de tweede lettergreep en het rijmschema is gewoonlijk a b b a, a c c a. De arte mayor wordt in verscheidene variaties gebruikt voor langere dichtvormen.

Tegenover de arte mayor staat de arte menor: verzen van twee tot acht lettergrepen, met een klemtoon op de voorlaatste lettergreep. Wegens zijn eenvoud wordt de arte menor vaak aangewend in verhalende gedichten, volkse liederen en dramatisch werk.