Anachronisme

(Gr. ana = opwaarts, terug; chronos = tijd). Een inbreuk op de chronologie. Komt vaak voor in historische toneelstukken en verhalen waarin de auteur personages uit een vroegere tijd laat gekleed gaan, spreken, denken of handelen als tijdgenoten, of objecten, situaties, enz. toont die niet in de voorgestelde periode kunnen thuishoren. Dit kan ook bewust worden gedaan, enerzijds met het doel een vroeger gebeuren voor de lezer toegankelijker te maken of aan te passen aan de vigerende smaak (zie ook adaptatie*), of anderzijds met komische of kritische bedoeling.