Anaclasis

(Gr. terug-buiging, breking, weer-kaatsing). 1. In de metriek een verwisseling van kwantiteit tussen twee op elkaar volgende lettergrepen, o.a. in het anacreontisch vers.

2. In de retoriek en stilistiek is de term een synoniem voor antanaclasis*.