Antieke, antiquiserende roman

Verzamelnaam voor die Hoofse  romans die hun vertelstof ontlenen aan de oudheid. Voorbeelden uit de Middelnederlandse literatuur zijn H. van Veldekes Eneide (ca. 1180) en de Troje-roman (voor 1264) van Segher Diengotgaf

A