Antifrase

(Gr. antifrazein = het tegendeel uitdrukken). Troop  waarbij men ironisch, sarcastisch of ook bezwerend een woord of naam gebruikt die het tegendeel uitdrukt van wat men bedoelt. Voorbeelden: Pontus Euxinus (‘Herbergzame Zee’), Griekse naam voor de gevreesde Zwarte Zee; bij een hoogoplopende ruzie zijn tegenstander aanspreken met ‘mijn goede vriend ...’ Zie ook asteismus*, 1.