Apostelspel

Speciale vorm van geestelijk drama, handelend over episoden uit het leven van de apostelen, vooral van de H. Paulus. Deze vorm van toneel verspreidde zich over West-Europa van de vijftiende tot de achttiende eeuw. Bv. Spel van Paulus’ bekering (ca. 1550).