Blason

Dichtsoort in de Renaissance, waarin iets wordt geprezen of bespot. Het blason handelt meestal over de verschillende delen van het vrouwelijk lichaam, alhoewel ook andere soorten bekend zijn, zoals het blason over huiselijke voorwerpen (blason domestique) en het contreblason waarin gereageerd wordt tegen de erotische excessen van het blason anatomique. Marots Blason du beau tétin (1535) gold als prototype. De twaalf Sonnetten van Schoonheyt (ten onrechte aan Bredero toegeschreven) bieden voorbeelden in het Nederlands.

Literatuur: A. Saunders, The Sixteenth-Century Blason Poétique, 1981. J. Vartier, Le blazon populaire de France. Sobriquets, dictions, facéties, 1992.