Block characterisation

Narratief procedé waarbij de vertelinstantie op vrij grondige en expliciete wijze een beschrijving geeft van de kenmerkende innerlijke en uiterlijke eigenschappen van een personage, dit gewoonlijk bij het eerste optreden van dat personage in het verhaal. Deze techniek komt vaak voor bij een alwetende, auctoriële verteller, bv. in de klassieke realistische roman. Het procedé staat tegenover andere, meer indirecte wijzen om een personage in de tekst tot ‘leven’ te brengen: vaak worden bv. karaktereigenschappen niet expliciet vermeld, maar moeten ze door de lezer zelf worden afgeleid uit het gedrag, taalgebruik e.d. van een personage; vaak ook komen eigenschappen slechts geleidelijk aan het licht, in plaats van ‘en bloc’ te worden meegedeeld van bij de eerste kennismaking.