Blurb

Uit het Amerikaanse slang afkomstig neologisme, toegeschreven aan de vroeg-twintigste-eeuwse komiek Gelett Burgess, ter aanduiding van de korte tekst die uitgevers vaak op de voorplaat, de achterflap of op een wikkeltje van een boek plaatsen. Dergelijke ‘randteksten’ hebben een voor de hand liggende commerciële functie. Gepoogd wordt de nieuwsgierigheid en leeslust van de potentiële koper te prikkelen door het citeren van lovende opmerkingen uit de literaire kritiek, door een gedoseerd aanbieden en achterhouden van informatie, en vaak ook door het beklemtonen van de sensationele aspecten van het werk.

 

Literatuur: G. Genette, Seuils, 1987.