Briefgedicht

Term gebruikt als verzamelbegrip voor brieven in versvorm. Het briefgedicht kende veel succes in de Romeinse oudheid (Horatius, Ovidius, Lucilius), minder in de renaissance, maar het bloeide weer op in de barok. Meestal kwam het echter niet voor als een apart genre, maar als raam voor andere literaire uitingen zoals de satire (Lucilius), de elegie  (Ovidius, Epistulae ex Ponto) of het leerdicht (Horatius, Ars poetica). Belangrijke latere schrijvers van briefgedichten zijn bv. Voltaire en Keats. Zie ook heroïde.