Bruïtisme

(Fr. bruit = geluid). Term gebruikt in futurisme en dadaïsme om de veelkleurigheid en diverse geluiden (kakofonie) van het moderne leven op te roepen. Een bekend voorbeeld is Marinetti’s weergave van het ontwaken van een grootstad via het bijeenbrengen van allerlei geluiden zoals het tikken van schrijfmachines, kindergeschreeuw, potdeksels, enz.