Byline

(Russ. byliny = gebeurtenissen). Oudrussisch, mondeling overgeleverd heldenlied in klemtoonverzen. Het genre gaat terug tot de feodale tijd. De kern wordt gevormd door historische gebeurtenissen uit de elfde tot zestiende eeuw, zoals de kerstening of de inval van de Tartaren. Hoofdfiguren zijn de bogatyri, helden die meestal behoren tot de kring van vorst Vladimir (978-1015). De bylinen worden geordend in cycli verbonden met een stad. De cyclus rond Kiev beschrijft de strijd van de vorsten tegen de steppevolkeren, maar bevat ook sprookjesachtige elementen. Er is ook een cyclus rond Moskou en rond Novgorod. Bylinen werden zangerig voorgedragen door rondtrekkende vertolkers, skaziteli genoemd.

 

Literatuur:L. Jousserandot, Les Bylines russes, 1928.