Cadens

(Lat. cadere = vallen). 1. In de antieke retoriek slotvoet van de clausula. 2. In de stilistiek bedoelt men met cadens of cadans een bepaald ritmisch patroon dat herhaaldelijk terugkomt binnen een werk, de golfbeweging die door verzen en proza heen loopt. Zie ook ritme.