Canción

(Sp. kunstlied). Spaans lyrisch genre, oorspronkelijk bestaande uit vijf octosyllabische trocheïsche verzen. Het eerste vers geeft het motto aan (meestal een spreekwoord); de volgende vier verzen, waarvan er twee rijmen op de eerste versregel, bieden een variatie op dat motto. Later wordt de vorm uitgebreider (twaalf verzen, een vierdelig motto).