Catachrese

(Gr. oneigenlijk gebruik; Lat. synoniem abusio). 1. In etymologische zin een semantische vergissing veroorzaakt door een fonische verwarring (‘collusion’/’collision’) of door interferentie van vreemde talen (‘decade’ voor ‘decennium’ door invloed van het Engels). 2. Als troop is de catachrese het oneigenlijk gebruik van een term wegens het ontbreken van een eigen woord, zoals in ‘een blad’ (papier), ‘de voet’ (van een berg), enz. Het verschijnsel ligt aan de basis van vele metaforen, metonymieën en synecdoches.