Catalecten

(Gr. kata-leipein = achter-laten). Verzameling van overgebleven fragmenten van oude werken.