Chanson de femme

Een vorm van lyrische poëzie uit de twaalfde eeuw. Men spreekt ook van chanson d’histoire, naar het bezongen verhaaltje, of chanson de toile omdat het lied gezongen werd tijdens het spinnen. Het bestaat uit enkele eenvoudige strofen met refrein. Thema is de liefde, maar zoals uit de term reeds blijkt, is niet de man maar een vrouw aan het woord. In vage bewoordingen bezingt ze een aantal typische situaties, o.a. tegengewerkte liefde, klachten omdat ze verlaten is of uitgehuwelijkt wordt aan een oude man (chanson de la mal-mariée), enz. Bv. Bele Idoine en Bele Doette (beide twaalfde eeuw).

 

Literatuur: P. Bec, La lyrique française au moyen-âge, vol. I, 1977.