Chiasme

(Gr. plaatsing in de vorm van de Griekse letter chi (= x), kruisstelling). Syntactische stijlfiguur waarbij twee paren van woorden of woordgroepen in kruis gesteld worden, zodat één correspondeert met vier en twee met drie.

Bv.      Hooft, Sonnet XXIII: ‘Het leven droom en droom het leven soo gelijck?’

Een antithese kan hierdoor formeel uitgebeeld worden.

Bv.      Goethe, Faust, 558-59: ‘Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben’.