Chronogram

(Gr. chronos = tijd; gramma = opschrift; vandaar jaartalvers). Korte tekst, meestal een opschrift in drukletters, waarin de opgetelde waarde van de letters die een Romeins getal voorstellen, gelijk is aan het jaartal waarop het opschrift betrekking heeft. Bv. ‘LVtetIa Mater natos sVos DeVoraVIt’ (M (1 000) + D (500) + L (50) + V V V V (4x5) + II (2) = 1572, Bartholomeusnacht ‘Moeder Parijs verslond haar kinderen’).

 

In versvorm noemt men dit een chronostichon of tijdvers; als dubbelvers een chronodistichon.