Collatie

(Lat. samenbrenging, vergelijking). Term uit de tekstkritiek, ter aanduiding van het systematisch vergelijken van alle versies van een tekst. Dit maakt het mogelijk de relaties tussen de overgeleverde tekstbronnen vast te stellen en aldus tot verantwoorde emendaties (kyk emendatie) te komen.