Colofon

(Gr. top, einde). Vermelding van titel, jaartal, naam van de kopiist of drukker, van de opdrachtgever, enz., zoals die op het einde van een werk (cf. etymologie van het woord) werd aangebracht in middeleeuwse handschriften of bij de eerste producten van de boekdrukkunst. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw wordt de functie van het colofon geleidelijk overgenomen door de titelpagina (kyk titel) . De laatste jaren kent het gebruik van het colofon een duidelijke heropleving, met name in het ‘verzorgde’ drukwerk. Het vermeldt dan de letter waaruit het boek werd gezet, de illustrator, de gebruikte papiersoort, de oplage e.d. Zie ook paratekst.