Compositie

(Lat. compositio = het bij elkaar plaatsen). Term gebruikt voor de bouw van een kunstwerk met bijzondere aandacht voor ordeningsprincipes als herhaling, contrast, intensifiëring (innerlijke compositie) en voor de duidelijk waarneembare structurering via strofen, hoofdstukken ... (uiterlijke compositie) die eerstgenoemde ordening schraagt.