Computerpoëzie

Poëzie die ontstaat als output van een computer, nadat die gevoed is met een vocabularium en een aantal selectie- en combinatieregels. De rol van de dichter wordt hier beperkt tot het bepalen van de input, het programmeren van de computer en eventueel een na-selectie op de output.
Literatuur: G. Krol, APPI (Automatic Poetry by Pointed Information), 1971. Literatuur: G. Monach, Compoëzie, 1973. Literatuur: Texte et informatique, themanummer Texte, 1993. Literatuur: Informatique et Littérature, themanummer Littérature, 1994.