Conciliatio

(Lat. verbinding, verzoening). Vervaging van het onderscheid tussen twee aan elkaar tegengestelde meningen of benamingen door de mening van de tegenpartij af te zwakken of door er een correctio op toe te passen. Deze techniek wordt vaak in de refutatio* van de redevoering gebruikt om de argumenten van de tegenpartij met de eigen stelling te verzoenen, of tot eigen voordeel uit te buiten.