Constructio ad sensum, constructio ad sententiam

(Lat. constructie naar de zin, naar de betekenis; Gr. synoniem syllepsis). Grammaticaal verschijnsel waarbij het werkwoord en/of het gezegde niet overeenkomen met de grammaticale vorm van het onderwerp, maar wel met de betekenis ervan. Bv. Livius: ‘Capita coniurationis caesi sunt’ (De kopstukken van de samenzwering werden gedood).