Crux

(Lat. kruis). Term uit de teksteditie, nl. de plaats waar de reconstructie of het begrijpen van de uit te geven tekst bijzondere moeilijkheden oplevert omdat het gaat om een woord of geval dat nergens anders voorkomt (Hapax legomenon) of omdat de overgeleverde teksten corrupt zijn, enz. In kritische uitgaven werden zulke passages soms met een kruisje (crux) aangeduid. In overdrachtelijke zin: een onoplosbare vraag.