Didascalia

(Gr. onderricht, onderwijs). Toneelterm met verschillende betekenissen.
1. Aanwijzingen van de schrijver inzake de opvoering van zijn werk. Zie ook neventekst.
2. Chronologisch geordende lijst van koor- en dramatische opvoeringen die uitgehangen werd aan het theater. Hij bevatte allerlei aanduidingen zoals data en beginuur van de opvoeringen, naam van schrijver en spelers, titel van het stuk, enz.