Dimeter

(Gr. di- = twee; metron = maat). Antiek versschema, nl. een vers bestaande uit twee gelijke versvoeten. Op dezelfde wijze spreekt men van trimeter (drie), tetrameter (vier), pentameter (vijf), hexameter (zes). Bij jamben en trocheeën wordt een metrisch schema echter steeds per twee versvoeten geteld. Zie dipodie.
Meestal is de benaming trimeter synoniem van jambische trimeter ( hkhkihkhkihkhk ), het klassieke dialoogvers van de antieke tragedie. In de Latijnse metriek wordt de (jambische) trimeter ook wel eens senarius (Lat. zesledig) genoemd.