Divan, dïvän

Perzische benaming voor een bundel gedichten afkomstig van één enkele hand en dikwijls gerangschikt in alfabetische volgorde. Sommige divans zijn beroemd gebleven, vooral die van mystieke auteurs zoals Hallaj (857-922) of Djalâl ud Dîn, genaamd Rûmi (1207-1273), of van Hafiz (veertiende eeuw), de grootste lyricus van de Perzische literatuur. Deze laatste heeft de West-östlicher Divan (1819) van Goethe geïnspireerd, de meest bekende ‘divan’ in de westerse literatuur.
Literatuur: Diwan’ in Encyclopedia of Islam, vol. II, 1965, pp. 323-337. J.Ch. Bürgel, Drei Hafis-Studien, 1975. A. Bohnenkamp & A. Bosse, ‘West-östlicher Divan’ in Goethe-Handbuch, vol. I, 1996, pp. 306-334.  A. Bosse, “Meine Schatzkammer füllt sich täglich … Die Nachlassstücke zu Goethes West-östlicher Divan, 2 vol., 1999.