Dubitatio

(Lat. overweging, twijfel, aarzeling). Retorisch procedé waarbij de spreker of schrijver zich afvraagt hoe hij een bepaald probleem zal aanpakken of welke naam hij eraan zal geven. Vaak laat hij hierbij een keuzemogelijkheid voor interpretatie aan de toehoorder of lezer.