Ecloge

(Gr. keuze < ek-legein = uit-lezen, eruit pikken). In zijn oorspronkelijke betekenis een kort, uitgekozen gedicht. Later werd de term, in navolging van Vergilius’ Eclogae (ook Bucolica genoemd), nagenoeg synoniem van herdersdicht. Zie pastorale literatuur.