Editing

(Eng. het uitgeven). In het algemeen: het klaarmaken van een reeds bestaande tekst voor publicatie. Vooral (maar niet uitsluitend) m.b.t. oudere teksten bestaat dit persklaar maken grotendeels uit de operaties van de tekstkritiek (teksteditie).
M.b.t. moderne teksten houdt de redactionele verzorging van een tekst heel wat anders in: in opdracht van de uitgever suggereert de ‘(copy) editor’ correcties in het door de auteur ingeleverde manuscript, of brengt ze zelf aan. Deze correcties kunnen een hele reeks tekstaspecten betreffen: correctheid en consistentie van spelling en interpunctie, correctheid van historische en andere verwijzingen, stijl en taalhantering in het algemeen, conformiteit met de typografische regels van uitgeverij of reeks, zelfs tekstlengte, inhoud (censuur) en narratieve structuur. De editor wordt op deze wijze eigenlijk een co-auteur. Vooral debuterende en weinig gezaghebbende auteurs hebben zich neer te leggen bij deze vorm van tekstbewerking, die doorgaans een stilistische en ideologische conformering in de hand werkt. Zie ook Auteur, auteurschap, ghostwriter.