Emfasis, emfaze

(Gr. verduidelijking < emfainesthai = zichtbaar worden). De beklemtoning van een woord of woordgroep door accentuering, door een opvallende woordschikking of door weglating  van het onbelangrijke. In deLiteratuur: wordt de emfaze soms uitgebreid tot de nadrukkelijke belichting van een idee of een personage door middel van o.m. vergelijking, contrast en herhaling.