Enclise

(Gr. enklinein = naar achteren neigen, leunen tegen). Aanhechting van een onbeklemtoond eenlettergrepig woord aan het voorafgaande woord. Gebeurt de aanhechting aan een onmiddellijk volgend woord, dan spreekt men van proclise (Gr. pro-klinein = naar voren leunen). Beide soorten aanhechtingen komen o.a. vaak voor in het Middelnederlands. Bv. moetic (moet ik), therte (het hart).