Enthymema

(Gr. argumentering, redenering, gedachte < enthumeisthai = in beschouwing nemen). Verkorte redeneringsvorm, vaak toegepast door redenaars en daarom ook wel eens oratorisch syllogisme genoemd. Terwijl een volledig syllogisme pas na twee premissen tot een conclusie komt, wordt in de (retorische) praktijk vaak een stap overgeslagen, die gemakkelijk bijgedacht kan worden. Vergelijk bv. het syllogisme “Socrates is een mens; alle mensen zijn sterfelijk; dus Socrates is sterfelijk” met het enthymema “Socrates is sterfelijk, want hij is een mens”.