Epimythium

(Gr. na het verhaal). Zedenles aan het slot van een fabel* of exemplum*. Wordt de zedenles vooraf gegeven, dan spreekt men van promythium (wat vóór het verhaal komt).