Episering

Het geheel van ingrepen in het dramagenre waarbij elementen uit de EPIEK (bv. een verteller) zich vermengen met  dramatiek. Deze ingrepen kunnen verbaal of non-verbaal zijn; ze kunnen gebeuren via spelexterne en spelinterne figuren. Episerende ingrepen zijn bv.: proloog, epiloog, koor, verteller, raisonneur; verder personages die zich tot het publiek wenden via song, monoloog ad spectatores, terzijde, expositieverhaal, bodeverhaal, sententies, enz.