Episode, episodisch

(Gr. erbij komend, toevoegsel, parenthese). 1. Onderdeel van de Griekse koortragedie. (Sien Koor en Tragedie.) Een episode komt overeen met een bedrijf, d.w.z. het gedialogeerde gedeelte tussen de verschillende optredens van het koor, dat dan een standlied (stasimon) met fluitbegeleiding zong. Naast echte dialogen (sien dialoog) kunnen in een epeisodion natuurlijk ook een monoloog of wisselzangen tussen spelers of tussen speler en koor voorkomen. Zie amoebaeum.

2. Een op zichzelf staand deel van een verhaal. Vandaar de benaming episodische structuur voor verhalen die geen gesloten handelingsverloop kennen. In de dramatiek kan men op gelijkaardige wijze het zgn. ‘Stationendrama’ episodisch noemen omdat het via een reeks scènes het centrale personage in contact brengt met telkens andere personages die het beïnvloeden, maar toch vreemd blijven. Bv. Elckerlyc (vijftiende eeuw), Strindberg, Naar Damascus (1898).