Epitome

(Gr. epi-temnein = snijden in, inkorten). Korte samenvatting of verzameling van uittreksels van een omvangrijk literair of wetenschappelijk werk. Soms gebruikt men ook de term breviarium (Lat. brevis = kort, bondig). Zie ook digesta. Deze literaire bezigheid was zeer populair in de hellenistische, laat-Romeinse en humanistische tijd. Zo beperkte de Romeinse geschiedschrijver Eutropius (vierde eeuw) zich in zijn Breviarium ab urbe condita, geschreven in opdracht van keizer Valens, tot het samenvatten van de vroegere grote geschiedwerken.