Ficción

(Sp. verdichtsel, verdicht verhaal). Specifieke mengvorm van verhaal en essay waarbij beider conventies door elkaar gehaald worden om een wonderlijk metafictioneel (sien Metafictie) effect te bereiken. Ironisch van toon en didactisch van opzet, bevat het een bezinning op de menselijke dromen en illusies zoals die in literaire en andere teksten hun beslag vinden. Het genre wordt vooral geassocieerd met de Argentijnse auteur Jorge Luis Borges. Een bundeling Ficciones van hem verscheen in 1944.