Flyting

(Oudeng. flitan = strijden, twisten). Een in versvorm gestelde scheldwedstrijd. Een voorbeeld is de heftige wisseling van verwijten tussen de boodschapper van de Vikings en Byrhtnoth, de leider van de Engelsen, in het Oudengelse gedicht The Battle of Maldon. De flyting treft men vooral aan in de Oud- en MiddelengelseLiteratuur:. De Schotse dichters uit de vijftiende en zestiende eeuw waren enthousiaste beoefenaars van het genre.

Literatuur: W. Parks, Verbal Duelling in Heroic Narrative. The homeric & Old English traditions, 1990.