Folio

(Lat. folium = blad). 1. Elk genummerd blad van een manuscript of een oude editie.

2. Speciale manier van het vouwen van een blad waardoor het formaat van een gedrukt boek bepaald wordt:

In-plano: een niet-geplooid papier of blad met twee bladzijden.

In-folio (in-f°): papier geplooid in twee bladen of vier bladzijden.

In-quarto (in-4°): papier geplooid in vier bladen of acht bladzijden.

In-octavo (in-8°): papier geplooid in acht bladen of zestien bladzijden.