Genootschap (literair -)

 Een groep mensen die zich intensief bezig houden met het bestuderen, verzamelen, etaleren en distribueren van het werk van een geliefd en bewonderd auteur. Door het organiseren van conferenties en tentoonstellingen proberen zij vooral minder bekende aspecten van het leven en het werk van de betreffende auteur openbaar te maken. De wetenschappelijke ambities ervan kunnen sterk variëren. Sommige genootschappen zijn beperkt tot enkele fervente liefhebbers, andere tellen behoorlijk wat leden en beschikken over websites, nieuwsbrieven en soms zelfs een eigen tijdschrift. In het Nederlandse taalgebied zijn o.a. de volgende literaire genootschappen zeer actief: het Multatuli Genootschap, het Willem Frederik Hermans Instituut, het Boudewijn Büch Genootschap, het Louis Paul Boon Genootschap, de Vestdijk Kring, de Stichting Willem Brakman, de Stichting Gerard Walschap en het Willem Elsschot Genootschap. Zie ook Dichtgenootschappen.