Gesta

(geeste, yeeste, jeeste; Fr. geste). Benaming voor een middeleeuws geschiedverhaal, d.w.z. een verhaal van heldendaden (Lat. res gestae) of avonturen van figuren (bv. Karel de Grote) of volkeren met historische inslag (zie ook Chanson de geste,Karelepiek, Kroniek). In de Nederlandse letterkunde vermelden we J. van Maerlants Alexanders Geesten (ca. 1260) en J. van Boendales Die Brabantsche Yeeste (eerste helft veertiende eeuw).

Literatuur: H. Grundmann, Geschichtsschreibung im Mittelalter, 1969².F.-J. Schmale, Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichtsschreibung,1985. F. de Bree, ‘”Historia docet”: de Gesta Romanorum en de Gesten of Geschienisse van Romen’ in Id. & R. Zemel, “In onse scole”: opstellen over Middeleeuwse letterkunde, 1989, pp. 209-245. R. Stein, Politiek en historiografie: het ontstaan van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw, 1994.